Technologické zariadenia

Trieskové opracovanie

  • sústruženie: CNC sústruhy, hrotové a revolverové sústruhy, zvislé sústruhy
  • frézovanie: odvaľovacie frézky na ozubenie (priame, šikmé), zvislé a vodorovné frézky
  • ťahanie: vnútorného drážkovania a drážok
  • obrážanie: zvislé obrážačky aj v prevedení NCA
  • ševingovanie: CNC ševingovacie stroje
  • vŕtanie: radiálne a stĺpové vŕtačky a CNC vŕtačky
  • brúsenie: hrotové brúsky s meracím systémom Marposs, CNC brúsky na otvory, brúsky Reishauer na brúsenie ozubenia odvaľovacím spôsobom
  • Pridružené činnosti a technológie

Počas technologického procesu sa okrem samotného trieskového opracovania využívajú ďalšie procesy a technológie ako zváranie, molykovanie, striekanie a máčanie farbou, rezanie a strihanie materiálu, chemicko-tepelné spracovanie, pranie, konzervovanie a balenie. Ďalším technologickým cyklom je realizácia montáže podkompletov a celkov na k tomu účelu vybavených pracoviskách. Okrem samotnej montáže sa zabezpečuje aj testovanie a repasia.

 
 
 

Nájdete nás