Prístroje na meranie kvality produkcie

Odbor riadenia kvality disponuje špecializovanými meracími zariadeniami potrebnými k overeniu kvality vyrábanej produkcie v procese výroby a pred odoslaním zákazníkovi.

 

FMS 4210

Prístroj na meranie odchýliek tvaru a polohy. Je vybavený riadiacim systémom OS/2 a špeciálnym software na meranie kruhovitosti ozubenia na rozstupovej kružnici. 

 

HÖFLER EMZ 402

Je to špičkové meracie centrum na meranie čelných ozubených kolies. Rozsah merania je od modulu 1 až po modul 20, priemeru 400 mm. Meranie a vyhodnocovanie na meracom centre sa prevádza plnoautomaticky s presnosťou 0,1mikrónu.

 

DEA

Portálový trojsúradnicový merací prístroj s vysokou presnosťou. Používa sa predovšetkým na meranie skriňových súčiastok. Umožňuje prevádzať automatické vyhodnocovanie úchyliek tvaru a polohy, radiálneho a axiálneho hádzania, uhlu a ovality. Prístroj je vybavený moderným software PC-DMIS.

 

DURAMIN A 300

Moderný prístroj na meranie mikrotvrdosti.

 

 
 
 

Nájdete nás